ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೊಂಡಿ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೈ ಸೋಲಿನ ಶ್ರೇಯ ಕಾಂಗೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಪಾಲಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ!

 

Leave a comment

You may also like

Comments are closed.