ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತೇ?

Leave a comment

You may also like

Comments are closed.