ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೊಂದು ಕಾಂಗೈಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಧರಣಿ ಕೂತಾಗ, ದೇಶದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಆಪ್ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೈ ವಿಪಕ್ಷ ಕೂಡ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮಾದರಿಯ ವಿರೋಧಿ ಕೂಡ.

Leave a comment

You may also like

Comments are closed.