ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನೀಗಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ!

Leave a comment

You may also like

Comments are closed.