ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ! ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರದ ಹಿಂದುಯೇತರರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (ಜೀ ಜೊತೆಗೆ) ಹೆಸರು ನಮೂದಾಗಿರುವುದು ಎದುರಾಳಿ ಬಿಜೆಪಿಯಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ!

Read More