ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತನ ಸಾವು ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ, ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೈನಿಕರ ವರ್ತನೆಯೂ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿವೆ!

Read More